Hvordan polere opp lyktene raskt og effektivt!

DIY / How to Restore Headlights Quick and Easy –

Service Work

Bildilla Magasin

A quick and easy way to clean the headlights of a car. This works well on cars that have started to get foggy headlights. For lamps that have not been taken care of, you may have to use harder methods. Therefore, it is very wise to do this simple job, when you notice that the lanterns started to lose their luster. Today’s lights have plastic fronts, against glass in the good old days !!! The plastic has a protective film, from the factory. But this breaks down, and the plastic begins to react to light and other contaminants. Thus, the lantern becomes gray, discolored. The car light thus gets poorer light, and the light is scattered in all directions, instead of illuminating where it should. how to restore headlights, how to clean headlights, headlight restoration, how to clean headlight, how to keep headlights clear, how to fix cloudy headlights, how to make headlights clear, how to clean hazy headlights, how to clear foggy headlights, how to clear hazy headlights, how to make your headlights clear, headlight cleaning, how to headlight restoration, how to clear up headlights

—————————

En raskt og enkelt, måte å gjøre ren hovedlysene på en bil. Dette fungerer fint på biler som har startet å få tåkete lykter. For lyskter som ikke har blitt tatt vare på, så kan man bli nøtt til å ta i bruk hardere metoder. Derfor er det veldig lurt å gjøre denne enkle jobben, når du merker at lyktene startet å miste glansen. Dagens lykter har plast fronter, mot glass i gode gamle dager!!! Plasten har en beskyttelsesfilm, fra fabrikk. Men denne brytes ned, og plasten starter å reakere på lys og andre forurensninger. Dermed blir lykten grå, missfarget. Billykten får dermed dårligere lys, og lyset spres i allerettninger, i stede for å lyse opp der det skal.

387